Humanitarno društvo ADRA Slovenija je prostovoljna, nepridobitna, nevladna in nestrankarska človekoljubna organizacija, ki jo je ustanovila Krščanska adventistična cerkev. Združuje ljudi dobre volje, podjetja in ustanove pri izvajanju človekoljubnih in splošno koristnih dejavnosti pod geslom: OD LJUDI – Z LJUDMI – ZA LJUDI.

Sedež Humanitarnega društva ADRA Slovenija je na Njegoševi cesti 15 v Ljubljani, njena predsednica pa je Maja Ahac. Cilj delovanja Humanitarnega društva ADRA Slovenija je dvig materialnega, zdravstvenega, duhovnega in kulturnega standarda ljudi ne glede na njihovo versko, politično, narodnostno ali kakršnokoli drugo pripadnost. ADRA pomaga v nesreči in si prizadeva za vsestranski razvoj posameznika in skupnosti.

Humanitarna dobrodelna organizacija ADRA s pomočjo področnih uradov in društev po zadnjih podatkih deluje v več kot 115 državah sveta.

VIZIJA

Adra je profesionalna, transparentna, zaupanja vredna in učinkovita organizacija. Pomaga vsem ljudem ne glede na raso, spol, socialni status in veroizpoved. Posebej se osredotoča na pozabljene in najbolj ogrožene ljudi, pomaga jim preživeti ter uspeti v življenju, postane njihov glas ter jim pomaga pridobiti moč. Spremembe na bolje so trajne, tako pri posamezniku kot v celotni družbi.

POSLANSTVO

Adra dela z ljudmi, ki živijo v stiskah, revščini in neugodnih razmerah. Delovanje je usmerjeno na ustvarjanje pozitivnih in pravičnih sprememb. To lahko dosežemo z odgovornimi dejanji in partnerstvi.  Partnerstva sklepamo tako med nacionalnimi Adra organizacijami kot tudi z drugimi organizacijami, ki imajo podobna ter skladna načela.

TEMELJNA NAČELA DELOVANJA
 • Adra Slovenija odloča in deluje v skladu s svojo identiteto, vizijo in poslanstvom.
 • spoštuje raznolikost ljudi ter vse ljudi obravnava enakopravno.
 • je dejavna v aktivnostih civilne družbe – deluje na področju učinkovitih in trajnih rešitev v dobrobit človeštva.
 • se zavzema za človekove pravice tako, da zagovarja, zastopa in daje moč posamezniku ali skupinam, ki so zatirane.
 • skrbi za okolje – tako v svojih lokalnih kot tudi globalnih delovanjih.
 • z dokumentiranjem, nadziranjem (monitoringom) ter neprestanim učenjem spodbuja napredek in inovativnost  organizacije.
 • spodbuja rast zaposlenih in prostovoljcev na vseh področjih življenja in delovanja.
 • izvaja najvišja načela integritete in preglednosti.
 • povečuje delovanje in učinkovitost na vseh področjih, da lahko s svojo pomočjo doseže čim več ljudi.
 • sodeluje z drugimi organizacijami (nacionalnimi Adrami in drugimi organizacijami s podobnimi načeli ter usmeritvami) in z njimi deli znanje, načrte, vire.
ZGODOVINA ORGANIZACIJE

Adra Slovenija je bila registrirana kot društvo junija 2000. Pred tem je delovala v sklopu cerkvenega oddelka cerkve. Pred registracijo je bila njena največja humanitarna akcija povezana s pomočjo beguncem v času vojne na Balkanu.

V prvih letih delovanja (2000 – 2010) je bilo društvo aktivno predvsem na treh področjih:

 • humanitarna pomoč socialno ogroženim posameznikom v Sloveniji (paketi pomoči, plačevanje položnic, … ),
 • zdravstveno preventivni programi (zdravstvena predavanja o zdravem načinu življenja, kuharske delavnice, delavnice na temo zdravega življenjskega sloga, …)
 • humanitarna pomoč ob naravnih katastrofah (poplave v Sloveniji, potres na Haitiju, cunami v JV Aziji, ….)

Leta 2010 je Adra razširila svoje delovanje, prav tako je oblikovala nove projekte (npr.: projekt počitnic za socialno ogrožene otroke).

Leto 2011 je zaznamovala strateška odločitev vodstva društva, da se delovanje društva nadgradi (prehod iz amaterskega k profesionalnemu delovanju), z namenom, da se poveča količina in učinek  humanitarne ter razvojne pomoči ter število prejemnikov. V letih, ki so sledila, je društvo beležilo strmo rast izvedenih projektov, opravljenih prostovoljnih ur ter donacij (finančnih in materialnih).

Danes je društvo aktivno na področju razvojne in humanitarne pomoči tako v Sloveniji kot tudi v tujini.