Humanitarno društvo ADRA Slovenija je prostovoljna, nepridobitna, nevladna in nestrankarska človekoljubna organizacija.

Združuje ljudi dobre volje, podjetja in ustanove pri izvajanju človekoljubnih in splošno koristnih dejavnosti pod geslom:

OD LJUDI – Z LJUDMI – ZA LJUDI

Aktivne počitnice za otroke

V organizaciji Humanitarnega društva ADRA Slovenija so se letos poleti odvijale počitnice za otroke, ki so v svojem življenju doživeli nasilje, ali pa prihajajo iz socialno ogroženih družin. Prva skupina otrok se je priključila taboru stezosledcev v Podbeli v času od 3. do 10. julija 2011, druga skupina otrok pa je počitnice v času od […]