Poročilo o aliberalnih trendih v demokraciji razkriva lanskoletne slabe prakse

Civilnodružbene organizacije iz Madžarske, Hrvaške, Latvije in Slovenije (SLOGA, katere članica je tudi ADRA Slovenija) so v okviru evropskega projekta »Več demokracije za več Evrope« pripravile poročilo o aliberalnih trendih v omenjenih državah v preteklem letu. Te trende opredeljujejo s političnimi napadi na tri temeljne človekove pravice (svobodo izražanja, pravica do zbiranja in združevanja) pri opazovanih štirih družbenih skupinah (civilna družba, mediji, neodvisna umetnost in sodstvo).

Poročilo se osredotoča na štiri ciljne države: Hrvaško, Slovenijo, Madžarsko in Latvijo. V vsaki državi so poskušali zaznati aliberalne trende v družbah. Na Madžarskem, kjer je, kot že znano, uveljavljena slaba demokracija, so odkrili te trende, ki so se spremenili v absolutni model upravljanja. Na Hrvaškem, ki je bila šest mesecev izpostavljena slabi demokraciji (januar do junij 2016) pod vlado Orešković-Karamarko, je bilo zanimivo ugotoviti posledice slabega demokratičnega odločanja. Nazadnje, v Sloveniji in Latviji – dve državi, ki še nista doživela slabih demokracij – so poskušali odkriti slabe demokratične trende, ki jih je mogoče razumeti kot zgodnje opozorilne znake za preoblikovanje liberalne v aliberalno demokracijo.

Namen poročila je opozoriti na vedno večje aliberalne trende, predvsem v Vzhodni Evropi, in posledice tovrstnega vladanja na celotne družbe. S poročilom želimo spodbuditi politične odločevalce in druge državljane teh držav, da ostanejo zvesti človekovim pravicam, liberalni demokraciji in vladavini prava. Menimo tudi, da mora Evropa spremeniti in sprejeti več demokracije ter zagotoviti večjo zaščito za vse vrednote človekovih pravic; od civilnih in političnih do socialnih in ekonomskih pravic. Želimo živeti v družbah, kjer liberalne pravice ne obremenjujejo družbenoekonomskih pravic in obratno.

REPORT ON ILLIBERAL DEMOCRACY TRENDS IN CROATIA, SLOVENIA, HUNGARY AND LATVIA (v angleščini)

Podrobneje