Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je s pomočjo partnerjev, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ADRA Burundi in častnega pokroviteljstva predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, v okviru štiriletnega projekta » šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja« gradi šolo za prebivalce Burundija, med katerimi je veliko razseljenih oseb, beguncev in osirotelih otrok, ter izvaja delavnice o otrokovih pravicah, nenasilni komunikaciji in reševanju sporov.

Na območju, kjer stoji šola, le polovica šoloobveznih otrok obiskuje pouk, saj je na območju potreba po kar desetih dodatnih zgradbah. V želji po trajnem izboljšanju življenja prebivalcev te majhne afriške države ADRA v državi izvaja razvojno pomoč, ki prejemnikom omogoča, da se postavijo na svoje noge. Najbolj učinkovit in trajnosten način izboljšanja omogoča dobra izobrazba novih generacij. V šoli bodo učitelji skrbeli za izobraževanje otrok, tudi na področju zmanjševanja nasilja, hkrati pa bodo poučili tudi njihove starše o pomembnosti izobrazbe. Izobrazba otrok je namreč izrednega pomena za razvoj države, zmanjševanje nasilja in revščine.

AKTUALNO DOGAJANJE:

OKTOBER 2016: Predsednica Humanitarnega društva ADRA Slovenija in vodja projekta Osnovna šola v Kabingu – pravica do izobrazbe in otroštva brez nasilja je obiskala Burundi ter izvedla monitoring projekta. ADRA Slovenija je obisk Burundija izkoristila tudi za srečanje s predstavniki oblasti, izvedbo analize potreb in snovanje novih projektov. V okviru projekta bodo v novozgrajeni stavbi v prihodnjih mesecih potekale tudi delavnice o otrokovih pravicah in preprečevanju nasilja, reševanju konfliktov, nenasilna komunikaciji ter enakost spolov.

SEPTEMBER 2016: Nova šola je v septembru sprejela prve učence, ima 9 razredov, pisarne za administracijo in toaletne prostore za fante ter deklice. V njej bo znanje nabiralo do 450 otrok, poleg tega pa že nudi zaposlitev 9 učiteljem in ravnatelju. Vsem prvošolčkom smo priskrbeli obvezne šolske uniforme, vsi učenci pa so prejeli še paket zvezkov in pisal. ADRA Slovenija je učitelje opremila tudi s kompleti za poučevanje, v katerem so tudi učbeniki, ki jih učitelji do sedaj niso imeli.

APRIL 2016
: Uradna predaja šole lokalni skupnosti je bila 19. aprila, udeležili so se je med drugim tudi predstavniki burundskega Minstrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje ter burundskega Ministrstva za izobraževanje, guverner province Rutana, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij. Predstavniki ministrstev so v govorih večkrat izpostavili zahvalo ADRA Slovenija, ADRA Burundi in republiki Sloveniji, ki so temu revnemu predelu države omogočili nov začetek.

OPREDELITEV PROBLEMA, KI GA NASLAVLJA PROJEKT

Burundi je pokonfliktna država, ki je še vedno v krizi zaradi pomanjkanja hrane, visoke stopnje kriminala, nedelujočih državnih sistemov in številnih beguncev ter razseljencev, ki nimajo prebivališč in se vračajo iz sosednjih držav. Zadnji izračun indeksa človekovega razvoja jo uvršča na 180 mesto (od 187 držav).

Čeprav je od leta 2009 v državi večja politična stabilnost in varnost, mirovni proces ostaja občutljiv. Več kot 25.000 otrok, ki so se vrnili v državo, ni obiskovalo šole, vendar so se uspeli vključiti nazaj v šolski sistem. Begunci se vračajo v upanju, da obnovijo svoja življenja, vendar je njihova vrnitev domov grenko sladka; deliti morajo zelo omejene vire v državi, med drugim tudi prenatrpane šole. Kljub temu, da je šolanje obvezno do 12 leta, je izobraženih le 71 % otrok . Begunski otroci, ki se vračajo v državo, pogosto ne poznajo jezika, v katerem poteka učni program, starši so revni in si morajo postaviti vse življenje na novo, kar predstavlja problem pri vključevanju otrok v šole.

Dostop do osnovnega izobraževanja se je precej izboljšal, tudi delež deklic v šolah. A kljub prizadevanjem vlade Burundija, je napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja in ciljev trajnostnega razvoja počasen ter zaostaja za zastavljenimi cilji na številnih področjih. Čeprav se je stopnja vpisa otrok v osnovne šole znatno povečala, še vedno obstajajo veliki izzivi pri ohranjanju kakovosti izobraževanja.

Kljub prizadevanjem vlade, UNICEF-a, mednarodnih in nacionalnih organizacij, je potrebo po povečanju učilnic ter obnovi obstoječih učilnic, upravnih prostorov, sanitarij, opreme, hiš učiteljev in učnih gradiv še vedno zelo čutiti. Pogoji poučevanja so nevzdržni in vplivajo na širjenje glavnih nalezljivih bolezni dihal ter bolezni, kot so tuberkuloza, meningitis in kolera. Dostop do ustreznega izobraževanja, brez nasilja, ostaja velik problem, za kar je več razlogov, vendar jih ima večina izvor v revščini.

Številni burundijski otroci so žrtve psihičnega ali spolnega nasilja in zlorabe. Veliko primerov ni nikoli prijavljenih, saj se otroci bojijo, ali pa nimajo niti možnosti, da bi nasilje prijavili. Otroci so žrtve telesnega kaznovanja v družinah in šolah (kljub temu, da je vlada prepovedala telesno kaznovanje v javnih šolah), zato se bojijo vračanja domov ali v šolo. Nasilje je med drugim eden od vzrokov za ponavljanje razredov, kar burundijska vlada prepoznava kot velik problem.

Vse zgoraj navedeno močno velja za področje Kabingo, kjer je revno, kmečko prebivalstvo, med njimi veliko povratnikov, ki se preko Tanzanije vračajo v Burundi, šol pa v bližnji okolici ni, zato si različne enote ADRA prizadevajo za izboljšanje položaja otrok in celotnih družin.

CILJI PROJEKTA

Splošni cilj je prispevati k doseganju univerzalne osnovnošolske izobrazbe otrok v Burundiju. Skladen je z drugim razvojnim ciljem tisočletja, obenem pa prispeva tudi k četrtemu trajnostnemu razvojnemu cilju: vse, zagotoviti vključujočo in pravično, kakovostno izobrazbo in spodbujati priložnosti za vseživljenjsko učenje.

Specifični cilji:

1. Povečati pismenost v Kabingu v Burundiju (občina Giharo, provinca Rutana)

2. Povečati dostop do osnovne izobrazbe otrokom

3. Zmanjšati izpostavljenost otrok in mladih nasilju in zlorabam

Glede na problematiko, ki obstaja, je nujno povečati izobraženost otrok, poskrbeti, da bodo pismeni, jim omogočiti dostop do osnovnega šolanja, ki bo kakovostno, v zdravih higienskih razmerah in brez nasilja. Otroci imajo pravico, da hodijo v šolo in da z njimi lepo ravnajo in ti dve pravici bo naslavljal ta projekt. V Kabingu in okolici šole ni, zato je velika potreba po gradnji kakovostne šole s 6 učilnicami in sanitarijami, kar je potrebno, da bi se lahko vključili vsi otroci in da se ne bodo širile bolezni. Šola bo zgrajena na zemljišču, ki ga je adventistična cerkev prejela od burundijske vlade. Cerkev bo upravljala šolo, vlada pa bo plačevala vse stroške delovanja šole (plače, vzdrževanje). Usposabljanje glede otrokovih pravic, nenasilja in preprečevanja konfliktov pa bo zmanjšalo izpostavljenost nasilju in zlorabam, zmanjšanje medvrstniškega nasilja ter telesnega nasilja v šoli, saj bodo poleg otrok targetirani tudi učitelji in vodstvo šole, ki pogosto izvajajo telesno nasilje v učnem procesu. Obenem bo ozaveščanje doseglo tudi starše, zato se predvideva tudi znižanje nasilja v družini in skupnosti. S kakovostnim, zdravim in nenasilnim šolanjem, bo doseženo, da se bodo otroci raje vračali v šolo, da ne bodo obremenjeni z dodatnimi travmami (begunci povratniki imajo že tako številne travme) in ne bo toliko ponavljanj razredov. Preko ozaveščevalnih aktivnosti bomo dosegli tudi slovensko javnost, ki bo seznanjena s problematiko v Burundiju in rezultati projekta. Lokalna skupnost bo okrepljena tudi prek sodelovanja v gradbenih delih, saj bodo izvajalci domačini in bodo za svoje delo plačani.

KAZALNIKI:

1. vsaj 300 otrok bo pismenih do konca projekta

2. vsaj 300 otrok, ki prej niso hodili v šolo, bo obiskovalo šolo zgrajeno v sklopu tega projekta

3. vsaj 300 otrok, 6 učiteljev in 1 ravnatelj bo poznalo otrokove pravice in se vedlo nenasilno