NAPOLNIMO SLOVENIJO S SREČNIMI OTROKI

V letu 2016 bomo pomagali še več otrokom kot prejšnja leta. Zavedamo se, da revščina vedno bolj uničuje sanje otrok, zato:

  • bomo poskrbeli, da bo čim več otrok vključenih v vse šolske aktivnosti (tudi v plačljive šolske aktivnosti),
  • Spodbujali otroke in starše, da izboljšajo bralne navade in skrbijo za svoje zdravje, saj bodo na ta način lahko bolje izkoristili svoje potenciale,
  • Omogočili nakup šolskih potrebščin in daril po simbolni ceni otrokom in njihovim staršem (konec počitnic in v mesecu decembru).

Projekt je namenjen zmanjševanju socialne in zdravstvene ogroženosti šolskih otrok v geografskih okoljih Slovenije, kjer je tveganje revščine najvišje.

Sodelujemo s šolami v različnih krajih Slovenije, kjer je otroški dodatek na otroka najvišji. Pri tem nam pomaga s podatki Direktorat za družine pri MDDSZ.

Projekt celostno rešuje težavo revščine in socialne izključenosti otrok, saj postavlja pomembne temelje za zdrav razvoj in odpravlja vzroke ogroženosti ter izključenosti:

  • ZDRAVJE: vlaganje v telesno, čustveno in psihično zdravje otrok, promocija gibanja ter oblikovanje zdravih navad.
  • ZNANJE: vlaganje v znanje in veščine, ki kasneje v življenju otroku predstavljajo pomemben kapital znanja, s katerim sta mu omogočena ekonomska neodvisnost in rešitev iz revščine, spodbujanje bralne kulture, udeleževanje na kulturnih prireditvah.
  • SOCIALA: ukrepi vključevanja otrok v vse šolske aktivnosti in sofinanciranje prostočasnih dejavnosti.

Projekt Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki je bil oblikovan na osnovi nacionalnih smernic reševanja revščine, na podlagi nacionalnega posodobljenega Programa za otroke in mladino 2006 – 2016 (vlada RS ga je sprejela 10. 10. 2013) in na osnovi lastne analize potreb v Sloveniji. Program je zasnovan tako, da vključuje neposredne oblike pomoči, preprečuje slabšanje stanja uporabnikov, do določene mere ga izboljšuje in pozitivno vpliva na reševanje težav samih.

POMAGAJMO SLOVENSKIM OTROKOM Z DONACIJO:

Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0000 4395 611

BIC: HDELSI22

KODA NAMENA:  CHAR

NAMEN: Donacija OTROCI