Posts

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, št. 13

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem sodeluje tudi ADRA Slovenija, nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu maju smo izdali trinajsti novičnik, v katerem podrobneje predstavljamo novosti s področja, pa tudi dvanajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na odgovorno proizvodnjo in potrošnjo. Read more

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, št. 9

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu januarju je izšel deveti novičnik, v katerem podrobneje predstavljamo tudi tretji cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na zdravje in dobro počutje, opis pa je pripravila ADRA Slovenija. Read more

3. cilj trajnostnega razvoja in globalno učenje

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! v mesecu januarju 2016 pripravila predstavitev 3. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na zdravje in dobro počutje. Pojasnjujemo, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav. Read more

7. cilj trajnostnega razvoja in globalno učenje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! v mesecu decembru 2016 predstavljamo 7 cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na cenovno dostopno in čisto energijo. Pojasnjujemo, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav.
Read more

Izšel je nov Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem je kot parter vključeno tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija, nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu oktobru je izšel šesti novičnik, v katerem je podrobneje predstavljen tudi osmi cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na dostojno delo in gospodarsko rast. Read more

Izid priročnika Z globalnim učenjem do globalnih ciljev

Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja smo pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah. Read more

Globalno učenje: Pot do čiste vode – vir našega zdravja

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v petek, 26. avgusta 2016 na Ptuju izvedlo delavnico globalnega učenja z naslovom Pot do čiste vode – vir našega zdravja, ki se je je udeležilo 35 otrok, starih med 4 in 10 let. Read more

Globalno učenje: Nepoštena dirka do zdravja

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v četrtek, 25. avgusta 2016 na Ptuju izvedlo delavnico globalnega učenja z naslovom Nepoštena dirka do zdravja, na kateri je 20 otrok, v starosti 10-15 let, seznanilo z dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in pomen ustrezne sanitarne ureditve pri doseganju dobrega zdravja ter splošnega dobrega počutja. Read more