Posts

5. cilj trajnostnega razvoja in globalno učenje

Humanitarno društvo ADRA Slovenija v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! predstavlja 5. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na enakost spolov. Organizacije, združene v konzorciju, pojasnjujemo kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav. Read more

V Črni gori bomo pomagali k pozitivnim družbenim spremembam

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zunanje zadeve s projektom Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori. 34-mesečni projekt, ki ga bomo izvajali v Črni gori, bo naslovil ekonomsko neenakost med moškimi in ženskami. Read more

Ob mednarodnem dnevu deklic

Ob današnjem mednarodnem dnevu deklic opozarjamo, da so deklice po vsem svetu so vsakodnevno diskriminirane in v slabšem položaju kot dečki – izključno zaradi dejstva, ker so otroci ter ženske. Letošnji, peti mednarodni dan deklic je posvečen doseganju ciljev trajnostnega razvoja, iz katerih izhaja zavezanost k enakosti spolov in poteka pod sloganom “Napredek deklic = napredek ciljev. Read more