Posts

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, št. 13

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem sodeluje tudi ADRA Slovenija, nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu maju smo izdali trinajsti novičnik, v katerem podrobneje predstavljamo novosti s področja, pa tudi dvanajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na odgovorno proizvodnjo in potrošnjo. Read more

Kako lahko globalno učenje pripomore k odgovornejši proizvodnji in potrošnji?

V mesecu maju 2017 v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem kot partner sodeluje tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija, predstavljamo 12. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na odgovorno proizvodnjo in potrošnjo. Pojasnjujemo, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav – kako bomo zagotovili trajnostne načine porabe in proizvodnje. Read more

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, št. 11

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem je partner tudi Humanitarno društvo ADRA Slovenija nastaja Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje, ki šolnike mesečno obvešča o novicah s področja globalnega učenja. V mesecu marcu je izšel enajsti novičnik, v katerem podrobneje predstavljamo tudi štirinajsti cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na življenje v vodi. Read more

ADRA Slovenija na sestanku s predsednikom BRAC

Maja Ahac, predsednica Humanitarnega društva ADRA Slovenija, se je 6. septembra 2016 udeležila srečanja nevladnih in humanitarnih organizacij s Fazle Hasan Abedom, ustanoviteljem in predsednikom BRAC, ki je potekalo ob robu Blejskega strateškega foruma. Read more

Otroški teden na Ptuju

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je na Ptuju med 22. in 26. avgustom izvedlo otroški tabor, ki se ga je udeležilo 55 otrok, starih od 4 do 16 let. Tema tabora je bila raziskovalec živali. Tik pred začetkom novega šolskega leta so tako otroci preživeli aktiven teden, napolnjen s športnimi aktivnostmi, učili so se kuhanja, socialnih večin in spoznavali živali. Read more

Globalno učenje: Pot do čiste vode – vir našega zdravja

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v petek, 26. avgusta 2016 na Ptuju izvedlo delavnico globalnega učenja z naslovom Pot do čiste vode – vir našega zdravja, ki se je je udeležilo 35 otrok, starih med 4 in 10 let. Read more

Globalno učenje: Nepoštena dirka do zdravja

Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v četrtek, 25. avgusta 2016 na Ptuju izvedlo delavnico globalnega učenja z naslovom Nepoštena dirka do zdravja, na kateri je 20 otrok, v starosti 10-15 let, seznanilo z dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in pomen ustrezne sanitarne ureditve pri doseganju dobrega zdravja ter splošnega dobrega počutja. Read more