Zmagali smo na natečaju projekta LADDER!

Znani so rezultati poziva za sofinanciranje projektov globalnega učenja na lokalni ravni za nevladne organizacije, ki je potekal v sklopu velikega evropskega projekta LADDER. Žirija je med prijavljenimi projekti iz Slovenije izbrala projekt Humanitarnega društva ADRA Slovenija.

Projekti so se morali dotikati globalnega učenja, ozaveščanja javnosti in udejstvovanja za razvoj in bodo del programa Grass Root Actions on Development Education.

Namen lokalnih projektov, ki bodo potekali v Avstriji, Belgiji, Češki, Cipru, Finski, Franciji, Madžarski, Litvi, Luksemburgu, Portugalski, Sloveniji, Švedski in v Združenem kraljestvu je dvigovanje ozaveščenosti javnosti o temah globalnega razvoja, spodbujanje globalnega državljanstva ter globalnega učenja.

ADRA Slovenija bo prijavljene aktivnosti s področja globalnega učenja izvedla na Ptuju, in sicer v sklopu otroškega tabora. Z otroci in mladostniki se bomo pogovarjali o zavrženo hrani, pretirani potrošnji, zdravemu življenju, ohranjanju zdravja, ciljih trajnostnega razvoja …